Làm sao sử dụng thiết bị làm bánh tốt nhất?

Câu hỏi

làm thế nào để sử dụng thiết bị làm bánh?

Câu trả lời

Bạn cần làm theo các bước hướng dẫn như trong hướng dẫn của công ty chúng tôi